About INCLUDE

INCLUsive Disaster Education

INCLUDE (INCLUsive Disaster Education) är ett forskningsprojekt som samfinansieras av EU:s Erasmus+-program. Detta tvååriga forskningsinitiativ syftar till att omforma distansutbildning online så att den bättre stöder den mångsidiga DRR-samfundet

Covid-19-pandemin, som är en biologisk katastrof, är vår tids avgörande globala hälsokris och den största utmaningen för världen sedan andra världskriget. Som ett resultat av covid-19-pandemin har utbildningssektorn förändrats dramatiskt, med en markant ökning av e-lärande där undervisningen sker på distans och på digitala plattformar. På grund av komplexiteten i och den speciella karaktären hos katastrofsituationer fanns det redan före covid-19 enighet bland forskare om att livslångt lärande är ett lämpligt sätt att säkerställa kontinuerlig utbildning för de olika intressenterna inom katastrofhantering. För att stödja livslångt lärande har det på senare tid uppstått ett antal möjligheter till distansutbildning online inom området för katastrofriskreducering. Många länder har därför lanserat distansutbildningsaktiviteter för katastrofriskreducering, men det innefattar inte bara möjligheter, även många utmaningar. För att ta itu med dessa utmaningar syftar vårt förslag INCLUDE (INCLUsive Disaster Education) till att omforma distansutbildning online så att den bättre stöder det mångsidiga DRR-samfundet. INCLUDE kommer att utveckla en digital lärandesplattform för universitet och industri för att tillhandahålla högkvalitativ inkluderande digital utbildning inom katastrofriskreducering.

Projektet syftar till att omforma distansutbildning online så att den bättre stöder det mångsidiga DRR-samfundet och följande mål har fastställts.

  • Att förstå de strategier för distansutbildning online som för närvarande används inom DRR-utbildningen och dess effektivitet, genom att ta hänsyn till att främja jämställdhet och känslighet och även ta itu med skillnader i förhållande till tillgång och användning av underrepresenterade grupper.
  • Att utveckla ett ramverk för att ompröva distansutbildning online så att den bättre stöder det mångfaldiga DRR-samfundet, även när det gäller att hantera naturliga och biologiska faror och deras integration.
  • Att utforma en innovativ digital lärandeplattform för universitet och industri för att tillhandahålla högkvalitativ inkluderande digital utbildning till DRR-samfundet.
  • Att utforska möjligheterna att använda disruptiv teknik i online distansutbildning inom katastrofriskreducering.
  • Att föreslå ett ramverk om digital kompetens för utbildare I syfte att bygga kapacitet för att implementera online- och distansundervisning samt lärande inom katastrofriskreducering.