Apie INCLUDE

Įtraukusis švietimas stichinių nelaimių srityje

INCLUDE (Įtraukusis švietimas stichinių nelaimių srityje) yra bendras mokslinių tyrimų projektas, bendrai finansuojamas ES Erasmus+ programos. Šia dvejų metų mokslinių tyrimų iniciatyva siekiama iš naujo suvokti nuotolinį mokymąsi, labiau paremiant įvairiapusę DRR (angl. Disaster Risk Reduction) bendruomenę.

COVID-19 pandemija, kuri yra traktuojama kaip biologinė nelaimė, lemia mūsų laikų pasaulinę sveikatos krizę ir didžiausią iššūkį pasauliui nuo Antrojo pasaulinio karo. Dėl COVID-19 pandemijos švietimo sektorius smarkiai pasikeitė, ypač išpopuliarėjus nuotoliniam mokymuisi. Dėl nelaimių situacijų sudėtingumo ir savito jų pobūdžio dar prieš COVID-19, mokslininkai sutarė, kad mokymasis visą gyvenimą yra priemonė užtikrinti nuolatinį įvairių nelaimių valdymo suinteresuotųjų šalių mokymąsi. Siekiant paremti mokymąsi visą gyvenimą, pastaruoju metu DRR srityje atsirado daugybė nuotolinio mokymosi internetu galimybių. Todėl daugelis šalių pradėjo nuotolinio DRR švietimo veiklą, tačiau šios galimybės turi daug iššūkių. Siekdami išspręsti iškilusius iššūkius, INCLUDE (Įtraukusis švietimas stichinių nelaimių srityje) projekto metu siekiama iš naujo suvokti nuotolinį mokymąsi, labiau paremiant įvairiapusę DRR bendruomenę. INCLUDE projekto metu bus sukurta universitetų ir pramonės skaitmeninio mokymosi platforma, siekiant suteikti aukštos kokybės įtraukų skaitmeninį švietimą DRR srityje.

Projekto metu siekiama iš naujo suvokti nuotolinį mokymąsi, labiau paremiant įvairią DRR bendruomenę. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai aprašomi toliau. 

  • Suprasti nuotolinio mokymosi strategijas, šiuo metu naudojamas DRR ugdyme, ir jų veiksmingumą, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir jautrumo skatinimą, taip pat sprendžiant nepakankamai atstovaujamų grupių prieigos ir naudojimo skirtumus.
  • Sukurti sistemą, kuri padėtų iš naujo suvokti nuotolinį mokymąsi, labiau paremiant įvairią DRR bendruomenę, taip pat sprendžiant tiek gamtinius, tiek biologinius pavojus bei jų integravimą.
  • Sukurti novatorišką universiteto ir pramonės skaitmeninio mokymosi platformą, suteikiant DRR bendruomenei aukštos kokybės įtraukųjį skaitmeninį švietimą
  • Ištirti šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybes nuotoliniam mokymuisi DRR srityje
  • Pasiūlyti skaitmeninių kompetencijų sistemą, skirtą pedagogams stiprinant gebėjimus įgyvendinti nuotolinį mokymą ir mokymąsi DRR srityje
Projekto INCLUDE proceso ir rezultatų apžvalga pateikta paveiksle: